Menu

FAQ


Hvad er Sunmapper?

Sunmapper er en webapplikation, der beregner besparelsen for solceller på taget, og giver husejere et overblik over økonomien i solceller.
Ud fra en detaljeret 3D-model af Danmark, beregner Sunmapper hvor meget sol, der rammer de forskellige dele af dit hustag i løbet af året – Sunmapper tager højde for skygger fra omkringliggende objekter større end 40x40 cm.

Billedet viser en simulering af, hvordan et område i Virum er eksponeret for solen
Dette billede viser, hvordan Sunmapper simulerer skygger. Det bliver brugt til, at finde tagets eksponering for solen.

Herefter finder Sunmapper det bedst egnede solcelleanlæg og placerer det på taget, så det producerer så meget strøm, som muligt.
Endeligt beregner Sunmapper prisen på anlægget, tilbagebetalingstiden, og hvor meget mindre CO2, man vil udlede med solcelleanlægget.
Ved at skrive ens kontaktoplysninger, kan husejere modtage tre uforpligtende tilbud på solceller fra danske leverandører.

Hvem henvender Sunmapper sig til?

Sunmapper henvender sig privatpersoner med det formål, at gøre det nemt for boligejere at se effekten på ens økonomi, hvis man investerer i solceller. Derfor er beregningerne tilpasset økonomien for privatpersoner med bolig.
Boligforeninger, erhverv og kommuner kan få tilpassede beregninger ved henvendelse til hello@sunmapper.com.

Hvem står bag Sunmapper?

Fire ingeniører specialiseret indenfor dataanalyse, matematiske modeller og brugervenlighed. Sunmapper er et spinoff fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).


Beregningerne


Hvordan har I sikret jer, at solcelleberegningen giver det rigtige resultat?

Beregningerne af hvor meget solenergi, der rammer tagene, er valideret mod resultater fra europakommissionens forskningscenter, og ydelserne af referenceanlæg i forskellige landsdele.
Til beregning af hvor meget af solenergien, der omdannes til elektricitet, bruges garantierne fra fabrikanterne af solcellepaneler og invertere.
Til beregning af besparelsen bruges bl.a. Dansk Energi's forventninger til udviklingen af elpriser.
Forventet egetforbrug beregnes på baggrund af energinet.dk's notat om solceller og batterier i Danmark.
Økonomien i solceller er kompleks og afhænger af flere faktorer, som kan være svære at forudsige. Derfor anbefales det altid at rådføre sig med en fagekspert inden investering i solceller.

Hvorfor foreslår Sunmapper små solcelleanlæg?

Sunmapper foreslår det solcelleanlæg, som har kortest tilbagebetalingstid – og det er oftest små anlæg. Grunden til dette er, at en stor andel af elprisen er skatter og afgifter, og derfor får man mærkbart mindre ud af at sælge den elektricitet, som ens solceller producerer, i forhold til at bruge den selv.
Vælger man små anlæg, vil man kunne bruge mere af den producerede el selv, og dermed opnå højere besparelse pr. produceret kWh.

Hvordan beregner Sunmapper fremtidige el-priser?

Sunmapper tager udgangspunkt i din nuværende elpris og læner sig op ad Dansk Energi's forventninger til udviklingen af elpriser.

Er prisen på solcelleanlæg inklusiv montage og installation?

Ja. Solcelleleverandørerne kommer med tilbud, som er inklusiv montage og installation. Om man ønsker at have dette med, kan forhandles med leverandøren

Er prisen på solcelleanlæg inklusiv ekstra inverter?

Nej. Inverterens forventede levetid er ca. 12 år, og den skal derfor udskiftes inden for en periode på 25 år. Prisen for den ekstra inverter er ikke inkluderet i prisen på solcelleanlægget.

Jeg vil gerne ændre flere parametre!

Vi er igang med at arbejde på at få parametre som egetforbrug, forventet elprisstigning, og batteri med i vores løsning, de er lige på trapperne :)
Har du forslag til andre parametre, så skriv til os på hello@sunmapper.com.


Ordforklaringer


Egetforbrug

Egetforbrug er den andel af den producerede solcellestrøm, du bruger direkte imens anlægget producerer den. Den del af strømmen, du ikke selv bruger, sælges til el-nettet.

PSO-afgift

PSO-afgiften opkræves på elregningen og bruges til at finansiere grøn omstilling. PSO står for Public Service Obligations (offentlige serviceforpligtigelser).

Vi bruger selvfølgelig også cookies. Ved at søge på en bygning, accepterer du dette.
Fint med mig